Mustafa Kemal ATATÜRK!

Ünlem işareti: 

1-Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna,

2-Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra,

3-Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Asıl amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve tüm kurumlarını kurarken aynı felsefeyle hareket etmiştir. 

“Türk için, Türk değerleri”  

TDK, ünlem işaretinin noktalama işaretleri arasındaki anlamını yukarıdaki üç maddede tanımlamıştır. 

Anıtkabir Özel Defteri: 

Şeklinde hitaplarla başlar;

Aziz ATATÜRK,

Ölmez Atam,

Ulu Önder,

Gazi,

Başkomutan,

Büyük Ata,

Başöğretmen,

Aziz Adam,

Büyük Komutan,

Devlet Adamı,

Lider…

Etnografya Müzesi’nde birkaç cilt defterin kayıp olmasına müze müdürünün “Ben birkaç aydır müdürüm, elimizde olanları teslim ettik.” vari açıklamalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahını ziyaret edenler tarafından başlarda isim soy isim, imza ve geliş nedeni şeklinde yazılan daha sonraları ise methiye ve şikayetlerle doldurulan hatıra defteridir. 

Kimler kimler yazmamış ki…

Kurtuluş Savaşı’nda ülke topraklarımızı işgal eden, paylaşmak isteyen ve hala türlü oyunlarla büyük projelerine hizmet için ülkemizi karıştıran ellerin devlet başkanları,

Atatürk’ün açtığı kurumları bir bir kapatanlar, 

Kurduğu partiyi kuruluş amacından çıkaranlar,

Dersim Harekatı’nı bir katliam olarak gören ve manevi kızına ‘katil’ sıfatını yakıştıranlar,

Eserlerini itibarsızlaştıranlar,

Yazdığı “Nutuk” kitabı okumadan, 

Fikirlerini anlamadan gardırop Atatürkçülüğü yapanlar,

İsminin anlamının; Türk’ün atası değil, Atası Türk olan olduğunu bilmeyenler,

Savaşa giderken, buminler, kağanlar ve bilumum Türk savaşçılar gibi atanın kuyruğunu bağladığını bilmeyenler,

Ve yolunda olmayı, minnettar olmakla ödeyebileceğini zanneden niceleri…

O’na methiyeler yazmanın, maddi manevi varlığını armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti için bir önemi olmadığını bilememek, bilenler için ne büyük ıstırap!

Ünlemle İlişkisi

Anıtkabir Özel Defterine, Mustafa Kemal Atatürk’ün maddi varlığını toprağa iade ettiği günden beri milyonlarca insan, ciltlerce yazı yazarak imza atmış. 

“Laik Cumhuriyetin ilelebet yaşayacak”

 ‘‘Emanetin emin ellerdedir. Ruhun şad olsun’’ 

 ‘‘Kurduğun Cumhuriyet çizdiğin rotada devam ediyor…’’

‘‘Şartlar ne olursa olsun Türk Devletine ve vatanına sahiplik şuuru tamdır.”

‘‘Her türlü engeli aşacak güce ve azme sahibiz’’ 

“Sevgili Atam, evlatlarımı size layık büyütmeye çalışıyorum. Onlar tam bir Atatürk çocukları”

“Gerçek bir mucize. Pozitif düşünceye odaklanarak sadece ülkesini değil, dünyayı da geliştiren insan.”

“Söyleyecek binlerce şeyim olmasına rağmen sadece teşekkür etmek istiyorum… Binlerce kez teşekkürler geçmiş ve bizi sahip kıldığın gelecek adına”

Bu kurulan cümlelerin bazıları, devlet kademelerinde sorumluluk sahibi devlet adamlarına bazıları ise, bazıları tarafından sıradan basit sayılan fakat kuvayi milliye ruhunun yeniden yaratıcıları olacak halk tarafından yazılmıştır. Hitaplara ünlem ile başlanır.

Ünlemin ise, üç farklı anlamı vardır. Mustafa Kemal ATATÜRK ismi, ise kiminde heyecan, sevinç, gurur duyguları uyandırır. Topraklarını işgal ettirmediği ve yedi düvele meydan okuduğu, binlerce yıllık itilaf devletlerinin başkanları sadece hitap ederler. Kimi ise “kurduğun eserlerin daimi bekçisiyiz” diyerek aslında formaliteden yazar ve alay eder, kapıdan çıkarken ise önce tedirgin olur, sonra kucağında 40’ı çıkmamış bebeği ile Ata’sını ziyarete gelen aileyi görünce ise korkar. 

Zira, İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR!

Son söz;

“ölmez atam…

söz veriyoruz: fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak ne senden geçeceğiz ne senin eserinden. bu memleket ya Atatürkçülerin olacaktır; ya da hiç kimsenin.” Uğur MUMCU

Burcu Aral

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.