CAATSA Yasası Nedir?

ABD bizi CAATSA yasası uygulanacak HASIM DEVLET kapsamına sokmaya çalışıyor. Uzmanları çok yazdı ama kısaca CAATSA nedir dersek; ABD haklıdır, EMPERYAL olmanın gereği budur. Adam SÜPER GÜÇ. Takmış yularları dünyaya, BEN NE DERSEM O diyor. Yanlış mı?
😎

DÜNYAYI BEN YÖNETİRİM diyor. Belirli bir PROJE çerçevesinde ULUSAL DEVLETLERİ yıkacağım, ŞEHİR DEVLETLERİNE döndüreceğim diyor. Hah, tam da burada ÇİN-RUSYA’nın başını çektiği bir ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü) var. Bunu da açarız daha sonra.

ABD’den gelen tehditleri değerlendiren BABA BUFFALO, dönemin başbakanı RTE üzerinden ilk kez 2012 KASIM’ında seslendi SOÇİ’de, ALIN BİZİ ŞİÖ’ye diyerek. Bu çağrı defalarca şiddetlenerek tekrarlandı ve OLUMLU YANIT buldu.

Kısa keseyim, BİR ÇAĞIN KAPANIP AVRASYA ÇAĞININ BAŞLAMASINA tanıklık ediyoruz. Dün akşam saatlerinde kredilendirme kuruluşu FITCH, notumuzu düşürmüş. Şimdi, gelin bakalım neymiş CAATSA… (4. MADDEYE DİKKAT)

Kısa adıyla CAATSA olarak bilinen “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” adlı yasa, 2 Ağustos 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald J. Trump tarafından imzalanan ve İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelere karşı kimi yaptırımların öngörüldüğü bir federal kanundur. CAATSA’nın gündem konusu olaya ilişkin önem arz eden kısmı, 231. maddede yer alan Rusya Federasyonu Hükümeti’nin İstihbarat ve Savunma Sektörleri ile İşlem Yapan Kişilere Yaptırım Uygulanması başlıklı düzenlemelerdir. İlgili maddeye göre, ABD Başkanı tarafından, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin istihbarat ya da savunma sektörlerinin parçası olan ya da onun adına hareket eden kimselerle bilerek kayda değer (*1) bir işlem tesis eden kişilere, CAATSA’nın 235. maddesinde sayılan yaptırımlardan beşi ya da daha fazlası uygulanacaktır.

235. MADDEDE 12 farklı yaptırımdan oluşan bir liste öngörmüştür. Buna göre ABD Başkanı:

1. ABD İhracat-İthalat Bankası tarafından yaptırım uygulanan kimselerin ülkeden mal ve hizmet ithal etmesiyle ilgili teminat, sigorta, kredinin uzatılması gibi işlemlerine onay verilmemesi talimatı verebilir.

2. ABD Hükümeti’nce yaptırım uygulanan kimselere, İhracat Yönetim Kanunu (the Export Administration Act of 1979), Silah İhracatı Kontrol Kanunu (Arms Export Control Act (*2), Atomik Enerji Kanunu (Atomic Energy Act of 1954) veya ihracat/yeniden ihracat için ABD Hükümeti’nin ön denetimi ve onayı gereken diğer bir düzenleme kapsamındaki herhangi bir lisans ya da diğer bir çeşit izin/yetki belgesi verilmemesi talimatı verebilir.

3. ABD finansal kuruluşlarının, insani yardım kapsamında olmadıkça, yaptırıma tabi kimselere 12 aylık sürede 10 milyon Amerikan dolarından daha fazla kredi vermelerini engelleyebilir.

4. ABD’nin uluslararası kuruluşlardaki (örneğin, IMF) yetkili yöneticilerini yaptırıma tabi kişilerin bu kuruluşlarca verilebilecek krediler hususlarında karşı oy kullanmaları talimatı verebilir.

5. İlgili düzenlemelere uygun olarak ABD’nin yetki alanı içerisinde gerçekleşen ve yaptırım uygulanan kişinin yararına olan döviz alım-satım işlemlerini engelleyebilir.

6. Yetkisi dahilinde olduğu takdirde ilgili düzenlemelere uygun olarak yaptırım uygulanan kişi yararına gerçekleştirilecek ödeme veya kredi aktarımının finansal kuruluşlar arasında veya finansal kuruluşlar aracılığıyla ya da finansal kuruluşlara yapılmasını engelleyebilir.

7. Yaptırım uygulanan kişinin ABD’de mülk edinmesi veyahut bu mülke ilişkin herhangi bir işlem yapmasını engelleyebilir.

8. Yaptırım uygulanan kimselerin yöneticilerine ya da çalışanlarına yahut benzer yetkilerle benzer görev ifa eden kimselere yasada düzenlenen yaptırımlardan herhangi bir veya birkaçını uygulayabilir.

9. Amerikan gerçek ve tüzel kişilerinin yaptırım uygulanan kimselere yatırım yapmasını, kayda değer oranda tahvil ürünü satın almasını engelleyebilir.

10. Yaptırım uygulanan şirket çalışanı, yöneticisi ya da çoğunluk hissesi sahibi olduğuna karar verilen yabancılara vize verilmemesi hususunda Dışişleri Bakanı’na ve ABD’den çıkarılması hususunda ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na talimat verebilir.

11. Yaptırım bir finansal kuruluşa uygulanıyorsa, kuruluşun ABD piyasasındaki işlemleri kısıtlanabilir veya devlet tahvillerine erişimi engellenebilir.

12. ABD Hükümeti yaptırıma tabi kimselerden kamu alımı yapılmaması ya da mal ve hizmet alımına ilişkin herhangi bir sözleşme ilişkisine girilmemesi kararı alabilir.

NOTLAR:
(*1) ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İŞLEMİN ‘KAYDA DEĞER’ OLUP OLMAMASINI BİRÇOK FARKLI FAKTÖRE BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR. BUNLARA, İŞLEMİN ABD ULUSAL GÜVENLİĞİNE VE DIŞ POLİTİKASINA ETKİ ORANI VE İŞLEMİN RUSYA HÜKÜMETİ’YLE İLİŞKİSİNİN BOYUTU ÖRNEK VERİLEBİLİR.

(*2) “ITAR” DÜZENLEMELERİ BU KAPSAMDA YER ALDIĞINDAN SAVUNMA SANAYİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İTHALATLARIN BÖYLE BİR OLASI YAPTIRIMDAN DOĞRUDAN ETKİLENECEĞİ TESPİTİ YAPILABİLİR.

Yazar: Ali Baba

Twitter: @ARTIKMODEYOK

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.