ABD İç Savaşı

Benim yazma ortalamama göre uzunca bir tekrar olacak.

Dünyadaki mevcut saflaşma, geçici bir süre için temel olarak ABD iç savaşındaki saflaşmadır. Türkiye bu saflaşmada yer alan ülkelerden biri… Yakın müttefiği Rusya ve Trump’ın temsil ettiği kesimler…

Düşmanı Pentagon, Küreselciler ve etkiledikleri tüm çevreler, mesela ABD basını, İngiliz basını…

Ama Alman devleti ve mevcut İngiliz Devleti değil.

Bu neden? Çünkü dünyanın tüm ülkeleri, Rusya ve Çin hariç, ki onlar ABD mütefiği olmadıkları için, ABD iç savaşında farklı tarafları destekleyen etkili unsurlara sahip olmadılar.

Oysa dünyanın devlet geleneğine sahip (buna imparatorluk kurmuş ülkeleri de diye biliriz) tüm ülkelerin küresel hegomonla ilişkilerinde yaslandığı farklı güçler dünyanın barış döneminde de olmuştu.

Savaşın ABD ile olduğunu söylemenin bir siyasi gerekçesi var elbette ve bu gerekçe doğru da. Ancak mevcut dünya savaşı, ülkelerden çok ideolojilerin savaşıdır. Ulus devlet yanlılarıyla küreselcilerin savaşı… Bu nedenledir ki bazen iktidarlar karşıtımız olur çeşitli ülkelerde. Bazen basın muhalefeti falan…

İktidardan ötede, Türk devletinin konumlanışı açıktır. Ulusal devletlerin korunması safında savaşta yer alıyor. Tüm bu nedenlerle “ABD’nin kurduğu tuzak”, “Ortadoğu bataklığı” vs kavramlar, içi boş lafazanlıktır.

ABD dünyanın her ülkesinin taraf olduğu bir iç savaş yaşayan ülkedir ve artık bütünsel politika üretememektedir. Uzun bir süre de üretemeyecektir. Oğul Perinçek’in “Rusların artık ABD karşıtlığı değil, Küreselleşme karşıtlığı önemlidir” tespitlerinin hayata geçeceği zamana geldik.

Yazar: @umco23

Twitter: @umco23

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.